Sunday, May 16, 2010

Toán 723 Xâm Nhập / U.S. Army Helicopter Squadron Los Alamitos / Pictures and Video

Trực Thăng UH1 sẽ không còn bay trong năm 2011

 Tàu xưa cất cánh bay đâu mất
  Khách vẫn đứng chờ mỏi mắt trông
  Bốn chục năm bao chuyến tung mây trắng
  Tàu đi người ở buồn mênh mông .
  Bao chuyến hành quân thả đón người
  Tàu nay vắng bóng buồn chơi vơi
  Cánh sắt xé gió bay bay mãi
  Dấu ấn trong tim vạn vạn đời .
   Những người lính nhảy toán Lôi Hổ
    lưu luyến  tàu .
PHI HÀNH ĐOÀN TRỰC THĂNG UH1 CĂN CỨ BỘ BINH HOA KỲ LOS ALAMITOS
TRƯỞNG TOÁN 723 TRƯỚC GÌỜ XÂM NHẬPNo comments: