Wednesday, November 28, 2007

Toán 723 Phạm Hòa và Sơn Mỹ sau 29 năm gặp lại / New ZealandToán 3
Thiếu Úy Lê Văn Hậu
Thiếu Úy Nguyễn Văn Tùng
Thiếu Úy Phạm Hòa
Chuẩn Úy Sơn Mỹ
Tr/Sĩ Nguyễn Văn Thoại
Tr/Sĩ Nguyễn Trọng Lân
Tr/Sĩ Huỳnh Cẩm Sanh
Tr/Sĩ Nguyễn Ngọc Minh
Tr/Sĩ Nguyễn Ngọc Tiến
Tr/Sĩ Huỳnh Thanh Phong
Tr/Sĩ Nguyễn Tấn Quang
Binh 2 Nguyễn Văn Tỉnh
Binh 2 Lâm Thu
Tr/Sĩ Nguyễn Văn Bảy
Tr/Sĩ Lương Văn Sự

1 comment:

ngoc chau said...

tinh co gap lai anh tren mang naysau bao nam dai xa cach ,anh hien gio lam gi o dauconnho den thang em ve toan 722 nam 1974 em la phuoc /H S Q dong de ra truong ve doan 72 toan 722 cua anh,xin ve ,phuocn91@gmail.com de biet them nhung gi cua nhung nam thang da qua... em .NGUYEN HUU PHUOC khoa 3/74/hsq dong ae vedon vi nám974,va naycan tin tuc cua gia dinh nha ky thuat.cam on