Wednesday, November 28, 2007

Toán Đặc Biệt


Thiếu Úy Đàm Quang Phong
Chuẩn Úy Chung Tử Ngọc
Tr/Sĩ Cuờng Lonol
Tr/Sĩ Lê Dinh
Tr/Sĩ Lương Văn Lập
Tr/Sĩ Bùi Thanh Trấn
Tr/Sĩ Thai Ngoc Hiển
Tr/Sĩ Quách Văn Tèo
Tr/sĩ Nguyễn Ngọc Trọng
Tr/Sĩ Nguyễn Thành Hiệp

1 comment:

NBAYTONY said...

THEO TÔI BIẾT LÀ NGUYỄN VĂN HIỆP TOÁN 727, CHỨ KHÔNG PHÃI NGUYỄN THÀNH HIÊP.